ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ BOXBOX.me มาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา หมูกรอบขอตัวลาไปพักให้เจ้าค่อน จาก bud.in.th มารับใช้ทุกท่านต่อจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับ บ๊าย บาย !!